The Time Of Our Lives (ft. Toni Braxton) - (The Official Song Of The 2006 FIFA World Cup Germany) - Il Divo

21,169

image
Lời bài hátLời dịch
There was a dream

Có một giấc mơ

Có một giấc mơ
Long time ago

Đã từ lâu lắm

Đã từ lâu lắm
There was a dream

Có một giấc mơ

Có một giấc mơ
Destined to grow

Định mệnh nói rằng sẽ lớn lên

Định mệnh nói rằng sẽ lớn lên
Hacerse pasion *(To become passion)

Để trở thành niềm đam mê

Để trở thành niềm đam mê
Con fuego abrazar *(and to hug with fire)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
El deseo de dar sin fin*(the will to give in an endless way)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
El deseo de ganar *(the will to win)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
For a lifetime of heartbreaks

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That runs here today

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We'll go all the way

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Hey they feel like having the time of our lives

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Let's light the fire find the plain

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Let's go together as one inside

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Cause it feels like we're having the time of our lives

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We'll find the glory and the pain

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
All that we are, for all that we are

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
For time of our lives

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Hoy es el dia *(Today is the day)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Es la ocasion de triunfar *(the time to succeed)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Para hacer realidad el destino que soñabamos conseguir *(reality the destiny we dreamt to achieve)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Una vida de lucha nos trajo hasta aqui *(A life of fight brought us here)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Y llegare hasta el final *(and I'll keep on till the end)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Heaven knows

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Cause it feels like we're having the time of our lives

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Juntos, unidos, triunfara nuestro deseo de ser el mejor *(Together, united, the will to be the best will win)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Cause it feels like we're having the time of our lives

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Hasta la gloria, junto a ti *(Till the glory, along with you )

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Llego el momento de la verdad *(the moment of truth has arrived)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
El momento llego *(The moment arrived)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Y ya nunca jamas lo podre olvidar, *(And now I will never ever forget it...)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Cause it feels like we're having the time of our lives

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Juntos, unidos, triunfara nuestro deseo de ser el mejor *(Together, united, the will to be the best will win)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Cause it feels like we're having the time of our lives

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Hasta la gloria, junto a ti,*(Till the glory, along with you )

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
El momento llego *(The moment arrived)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
El momento llego *(The moment arrived)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We'll find the glory we'll be there

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
For all that we are

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
For one thing that we wanna be and all that we are

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
For the time of our lives

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
For the time of our lives

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập