Yesterday - The Beatles

139,064

image
Lời bài hátLời dịch
Yesterday, all my troubles seemed so far away

Ngày hôm qua, tất cả những rắc rối của tôi đều đã xa vời

Ngày hôm qua, tất cả những rắc rối của tôi đều đã xa vời
Now it looks as though they're here to stay

Giờ trông như thể nó lại về ở đây

Giờ trông như thể nó lại về ở đây
Oh, I believe in yesterday.

Ôi tôi tin vào ngày hôm qua

Ôi tôi tin vào ngày hôm qua
Suddenly, I'm not half the man I used to be

Bất chợt, tôi không bằng phân nửa của mình như tôi lúc trước

Bất chợt, tôi không bằng phân nửa của mình như tôi lúc trước
There's a shadow hanging over me

Có một chiếc bóng bao trùm lấy tôi

Có một chiếc bóng bao trùm lấy tôi
Oh, yesterday came suddenly.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Why she had to go I don't know she wouldn't say.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I said something wrong, now I long for yesterday.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yesterday, love was such an easy game to play.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Now I need a place to hide away.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Oh, I believe in yesterday.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Why she had to go I don't know she wouldn't say.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I said something wrong, now I long for yesterday.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yesterday, love was such an easy game to play.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Now I need a place to hide away.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Oh, I believe in yesterday.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập