Các hoạt động và từ chỉ quá khứ

904

water
water

nước/tưới nước

chat
chat

tán gẫu

yesterday
yesterday

hôm qua

last
last

... trước

water

water
nước/tưới nước

chat

chat
tán gẫu

yesterday

yesterday
hôm qua

last

last
... trướcBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)