Chủ đề các đồ vật trong nhà

2,791

ball
ball

quả bóng

bed
bed

chiếc giường

chair
chair

chiếc ghế

coat
coat

áo khoác

picture
picture

bức tranh

poster
poster

áp phích

ball

ball
quả bóng

bed

bed
chiếc giường

chair

chair
chiếc ghế

coat

coat
áo khoác

picture

picture
bức tranh

poster

poster
áp phíchBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập