Chủ đề các đồ vật trong phòng (tiếp)

1,462

cup
cup

cốc, chén

lamp
lamp

đèn

door
door

cửa ra vào

window
window

cửa sổ

mirror
mirror

tấm gương

how many
how many

bao nhiêu

cup

cup
cốc, chén

lamp

lamp
đèn

door

door
cửa ra vào

window

window
cửa sổ

mirror

mirror
tấm gương

how many

how many
bao nhiêuBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập