Chủ đề các hoạt động (tiếp)

2,504

paint a mask
paint a mask

vẽ mặt nạ

read a text
read a text

đọc đoạn văn

do exercise
do exercise

tập thể dục

have a break
have a break

nghỉ giải lao

have fun
have fun

vui chơi

paint a mask

paint a mask
vẽ mặt nạ

read a text

read a text
đọc đoạn văn

do exercise

do exercise
tập thể dục

have a break

have a break
nghỉ giải lao

have fun

have fun
vui chơiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập