Chủ đề các hoạt động (tiếp)

1,856

listen to music
listen to music

nghe nhạc

draw a picture
draw a picture

vẽ tranh

play the piano
play the piano

chơi đàn piano

watch tv
watch tv

xem tivi

do homework
do homework

làm bài tập về nhà

listen to music

listen to music
nghe nhạc

draw a picture

draw a picture
vẽ tranh

play the piano

play the piano
chơi đàn piano

watch tv

watch tv
xem tivi

do homework

do homework
làm bài tập về nhàBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập