Chủ đề các thành viên trong gia đình (tiếp)

809

grandmother
grandmother


grandfather
grandfather

ông

daughter
daughter

con gái

son
son

con trai

sister
sister

chị/ em gái

brother
brother

anh/ em trai

grandmother

grandmother

grandfather

grandfather
ông

daughter

daughter
con gái

son

son
con trai

sister

sister
chị/ em gái

brother

brother
anh/ em traiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)