Chủ đề các tính từ miêu tả trường học

4,902

big
big

to lớn

large
large

rộng

small
small

nhỏ bé

new
new

mới

old
old


beautiful
beautiful

đẹp

nice
nice

tốt đẹp

big

big
to lớn

large

large
rộng

small

small
nhỏ bé

new

new
mới

old

old

beautiful

beautiful
đẹp

nice

nice
tốt đẹpBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập