Chủ đề giới thiệu bạn bè

2,036

this
this

đây

that
that

kia, đó

yes
yes

vâng, đúng

no
no

không

and
and


this

this
đây

that

that
kia, đó

yes

yes
vâng, đúng

no

no
không

and

andBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập