Chủ đề hỏi tuổi

1,092

who
who

ai

how old
how old

bao nhiêu tuổi

year old
year old

tuổi

he
he

anh ấy/ cậu ấy/ ông ấy

she
she

cô ấy/ chị ấy/ bà ấy

who

who
ai

how old

how old
bao nhiêu tuổi

year old

year old
tuổi

he

he
anh ấy/ cậu ấy/ ông ấy

she

she
cô ấy/ chị ấy/ bà ấyBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)