Chủ đề nói lời chào và tạm biệt

5,095

hello
hello

xin chào

hi
hi

xin chào

nice to meet you.
nice to meet you.

rất vui được làm quen với bạn.

goodbye
goodbye

tạm biệt

bye
bye

tạm biệt

bye-bye
bye-bye

tạm biệt

hello

hello
xin chào

hi

hi
xin chào

nice to meet you.

nice to meet you.
rất vui được làm quen với bạn.

goodbye

goodbye
tạm biệt

bye

bye
tạm biệt

bye-bye

bye-bye
tạm biệtBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập