Chủ đề thời gian và các hoạt động

2,050

time
time

thời gian

get up
get up

ngủ dậy

have breakfast
have breakfast

ăn sáng

have lunch
have lunch

ăn trưa

have dinner
have dinner

ăn tối

go to school
go to school

đi học

go home
go home

về nhà

go to bed
go to bed

đi ngủ

time

time
thời gian

get up

get up
ngủ dậy

have breakfast

have breakfast
ăn sáng

have lunch

have lunch
ăn trưa

have dinner

have dinner
ăn tối

go to school

go to school
đi học

go home

go home
về nhà

go to bed

go to bed
đi ngủBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập