Hoạt động thường ngày

1,926

brush
brush

đánh, chải (răng)

wash
wash

rửa

homework
homework

bài tập về nhà

partner
partner

bạn/ bạn học

project
project

dự án

brush

brush
đánh, chải (răng)

wash

wash
rửa

homework

homework
bài tập về nhà

partner

partner
bạn/ bạn học

project

project
dự ánBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập