Tính từ mô tả

842

quiet
quiet

yên tĩnh

busy
busy

náo nhiệt/ sôi động

crowded
crowded

đông đúc

pretty
pretty

xinh đẹp

quiet

quiet
yên tĩnh

busy

busy
náo nhiệt/ sôi động

crowded

crowded
đông đúc

pretty

pretty
xinh đẹpBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)