Ngữ pháp - Câu tường thuật với Động danh từ

18,607

Reported speech with gerund.
Câu tường thuật với Động danh từ

 

1. Câu tường thuật với gerund (V-ing):

1.1 Cảm ơn, xin lỗi:

Ex1: “It was nice of you to help me. Thank you very much,” Tom said to you.

---> Tom thanked me for helping him.

Ex2: “I’m sorry I’m late,” Peter said.

---> Peter apologised for being late.

1.2 Chúc mừng:

Ex: John said, “I heard you received the scholarship. Congratulations!”

---> John congratulated me on receiving the scholarship.

1.3 Cương quyết, khăng khăng:

Ex: “I’ll help you with your physics exercise,” Peter said to Susan.

---> Peter insisted on helping Susan with her physics exercise.

1.4 Cảnh báo, ngăn cản:

Ex1: “Don’t go out alone at night,” I said to Linda.

---> I warned Linda agaisnt going out alone at night.

Ex2: “Sit here. I can’t let you stand all the time,” Mary said to me.

---> Mary prevented me from standing all the time.

1.5 Chấp nhận hoặc phủ nhận:

Ex1: “We stole his money,” they said.

---> They admitted stealing his money.

Ex2: “I didn’t steal his money,” she said.

---> She denied stealing his money.

1.6 Đề nghị:

Ex: “Let’s go out for a drink,” Susan said.

---> Susan suggested going out for a drink.

1.7 Tố cáo, buộc tội:

Ex: “You took some of my money,” he said.

---> He accused me of taking some of his money.

1.8 Mơ ước:

Ex: “I want to pass the exam with flying colours,” John said.

---> John dreamed of passing the exam with flying colours.

1.9 Gợi ý cách làm bài:

Bước 1: Đọc kỹ câu trực tiếp, xác định NGÔI, THÌ và TRẠNG TỪ (để có thay đổi phù hợp).

Bước 2: Xác định động từ tường thuật và giới từ theo sau (nếu có) (giới từ có thể theo ngay sau động từ tường thuật hoặc sau túc từ).

Bước 3: Xác định động từ cần thêm – ING, đặt túc từ (người/vật được tường thuật) vào sau động từ tường thuật (nếu có).

Bước 4: Đặt động từ chính thêm – ING (sau động từ tường thuật hoặc giới từ).

Công thức chung khi đổi sang câu tường thuật với V-ing:

S + V (+ O) (+ prep) + V-ingBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập