Ngữ pháp - Đại từ phản thân

25,753

REFLEXIVE PRONOUNS
ĐẠI TỪ PHẢN THÂN


I. Dạng thức của đại từ phản thân.
1. Nhóm số ít kết thúc bằng -self

myself : bản thân tôi
yourself : bản thân bạn
himself : bản thân anh ấy
herself : bản thân cô ấy
itself : bản thân nó

2. Nhóm số nhiều kết thúc bằng -selves
ourselves : bản thân chúng tôi/ chúng ta 
yourselves : bản thân các bạn 
themselves : bản thân bọn họ 

II. Cách sử dụng của đại từ phản thân.
1. Đại từ phản thân dùng sau một số động từ khi chủ ngữ và tân ngữ cùng chỉ một người hay một vật.

Ví dụ: In Romeo and Juliet, the boy killed himself. The girl killed herself as well.  
(Trong vở kịch Romeo và Juliet, chàng trai tự tử và cô gái cũng tự tử.) 

Đại từ phản thân tương ứng với the boy là himself và làm tân ngữ sau động từ kill. Đại từ phản thân tương ứng với the girl là herself và làm tân ngữ sau động từ kill.
* Một số động từ thường có đại từ phản thân theo sau làm tân ngữ: 
cut + đại từ phản thân: đứt tay
hurt + đại từ phản thân: tự làm đau bản thân 
burn + đại từ phản thân: bị bỏng
kill + đại từ phản thân: tự tử 
look at/ see + đại từ phản thân: tự nhìn hình ảnh của mình 
* Một số lối diễn đạt có sử dụng đại từ phản thân 
Enjoy yourself : hi vọng bạn có khoảng thời gian vui vẻ 
Behave yourself : hãy ăn ở cho phải phép 
Help yourself to tea : Đừng đợi được phục vụ trà, bạn phải tự làm cho mình 
Make yourself at home : Cứ tự nhiên như ở nhà 
I live by myself : Tôi sống một mình 

2. Đại từ phản thân đứng sau và làm tân ngữ cho giới từ khi chủ ngữ và tân ngữ cùng chỉ một người hoặc một vật.

Ví dụ: She bought a present for herself.  
(Cô ấy tự mua cho mình một món quà.)

You should believe in yourself.  
(Bạn cần phải tin vào bản thân mình.)

3. Đại từ phản thân nhấn mạnh vào chủ thể tự thực hiện hành động.
Đại từ phản thân thường được đặt ngay sau danh từ làm chủ ngữ hoặc đứng ở cuối câu. 

Ví dụ: The man himself fixed the car.  
(Người đàn ông tự sửa xe của mình.)

You needn't carry the bag. I can do it myself.  
(Bạn không cần phải mang cái túi đó. Tôi có thể tự mang được.)Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập