Ngữ pháp - Động từ khuyết thiếu Should

4,543

SHOULD
NÊN

Cách dùng:
+ Should là động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh, diễn tả lời khuyên hoặc khuyến cáo.
Ex: You should drink less suger. It's not good for your health.

Cấu trúc:
Thể khẳng định
S + should + V(nguyên thể) + . . .
Ex: He should study hard to pass the exam.
Thể phủ định
S + should not (shouldn't) + V(nguyên thể) + . . .
Ex: They shouldn't drink when they drive home.
Thể nghi vấn
Should + S + V(nguyên thể) + . . .?
Yes, S + should.
No, S + shouldn't

Ex: Should I tell her the truth?
      Yes, you should.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)