Ngữ pháp - Động từ khuyết thiếu: should

60,429

Động từ khuyết thiếu: SHOULD (Modal verb: SHOULD) 

Should được dùng để diễn tả lời khuyên, hay ý nghĩ điều gì là đúng, nên làm. 
Dạng khẳng định:  should(nên)
Dạng phủ định:  should notshouldn't(không nên)

Should đi với tất cả các ngôi mà không cần thêm "s" với các ngôi số ít ở thì hiện tại đơn. 
Should đứng ngay sau chủ ngữ và trước động từ thường, và động từ đứng sau "should" luôn ở dạng nguyên thể. 
Cấu trúc cụ thể: 
Chủ ngữ + should/ shouldn't + động từ nguyên thể + (các thành phần khác) . 
Ví dụ: 
We should brush our teeth twice a day.(Chúng ta nên đánh răng hai lần một ngày.)
We shouldn't waste water.(Chúng ta không nên lãng phí nước.)

Câu hỏi dạng nghi vấn với should được dùng để hỏi ý kiến hay yêu cầu một lời khuyên. 
Cấu trúc cụ thể: 
Câu hỏi: Should + chủ ngữ + động từ + (các thành phần khác)? 
Trả lời: Yes, chủ ngữ + should. 
           No, chủ ngữ + shouldn't.
Ví dụ: 
Should we buy a new car?(Chúng ta có nên mua một chiếc ô tô mới không?)
Yes, we should.(Có, chúng ta nên mua.)

CÁC TỪ/ CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

should(nên)    should notshouldn't(không nên)  
We should brush our teeth twice a day.(Chúng ta nên đánh răng hai lần một ngày.)  
We shouldn't waste water.(Chúng ta không nên lãng phí nước.)
Should we buy a new car?(Chúng ta có nên mua một chiếc ô tô mới không?)   
Yes, we should.(Có, chúng ta nên mua.)


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập