Ngữ pháp - Lời chào trang trọng

33,986


Những lời chào trang trọng, lịch sự (Formal greetings)
Những lời chào hỏi trang trọng, lịch sự thường dùng:
Good morning.  : để chào hỏi khi gặp gỡ vào buổi sáng trước 12 giờ trưa.
Good afternoon.  : để chào hỏi khi gặp nhau vào buổi trưa – chiều từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều.
Good evening.  : được sử dụng để chào hỏi khi gặp gỡ vào buổi tối sau 6 giờ.
Good night.(Chúc ngủ ngon)  : được sử dụng trước khi đi ngủ để tạm biệt và chúc ngủ ngon.
Goodbye.(Tạm biệt)  : được sử dụng khi chào tạm biệt ai đó.
* Lưu ý: Ngoài cách dùng “Goodbye”, chúng ta có thể dùng dạng ngắn gọn là “Bye”. Tuy nhiên đây là cách chào không trang trọng.
Một số cách chào hỏi khác: 
Pleased to meet you.(Rất vui được làm quen với bạn.)
Nice to meet you.(Rất vui được làm quen với bạn.)
It’s a pleasure to meet you.(Rất hân hạnh được làm quen với bạn.)
How do you do?(Dạo này bạn thế nào?)
* Lưu ý: “How do you do?” không phải là một câu hỏi mà là một lời chào. Do đó để đáp lại ta chỉ cần dùng câu y hệt hoặc cách diễn đạt khác tương tự.

CÁC MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

Good morning. 
Good afternoon. 
Good evening. 
Good night.(Chúc ngủ ngon) 
Goodbye.(Tạm biệt)
Bye.(Tạm biệt)
Pleased to meet you.(Rất vui được làm quen với bạn.) 
Nice to meet you.(Rất vui được làm quen với bạn.) 
It’s a pleasure to meet you.(Rất hân hạnh được làm quen với bạn.) 
How do you do?(Dạo này bạn thế nào?) 
 


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập