Ngữ pháp - Trạng từ chỉ tần suất

5,386

ADVERBS OF FREQUENCY
TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT

a. Các trạng từ chỉ tuần suất dùng để mô tả mức độ đều đặn hay không đều đặn của hành động. Các trạng từ này trả lời cho câu hỏi “ HOW OFTEN ”

b. Các phó từ năng diễn là always , generally (gần như luôn luôn ), usually,often,sometime,seldom (ít khi) ……, never. Ngoài các trạng từ chỉ tuần suất trên, còn có các cụm trạng từ chỉ tuần suất như :every day/ week/month;    once a week , twice a month , three time a year ……

c. Vị trí : Các trạng từ chỉ tuần suất đứng trước động thường và sau động TO BE  . Riêng các cụm trạng từ tuần thì thường đứng cuối câu .

Vd: They sometimes go to the zoo.

        I am never late for school.

        I do my home work every day.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập