Ngữ pháp - Used to

1,163

USED TO
ĐÃ TỪNG

Cách dùng:
"used to" + V(nguyên thể): dùng để diễn tra một thói quen, một hành động trong quá khứ nhưng giờ không còn làm nữa.
Ex: I used to play footbal when I was a child.

Cấu trúc:
Thể khẳng định
S + used to + V(nguyên thể) + O.

Ex: She used to work in a shop. (but now she works in a bank)
Thể phủ định
S + didn't (did not) + use to + V(nguyên thể) + O.
Ex: He didn't use to watch a lot of TV when he was young.
Thể nghi vấn
Did + S + use to + V(nguyên thể)?
Yes, S did.
No, S didn't.

Ex: Did he use to play football when he was at university?
      No, he didn't.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)