Các biển báo thông dụng bằng tiếng anh

11,634

 1. Be care of train! — Cẩn thận tàu hỏa!
 2. Be careful when crossing street –— Coi chừng khi qua đường
 3. Caution/Look out — Chú ý
 4. Danger! High Voltage! — Nguy hiểm! Điện cao thế!
 5. Dead end — Đường cụt
 6. Emergency exit — cửa thoát hiểm
 7. Failing rocks –— Nơi thường có đá lở
 8. Fire escape — lối ra khi có hỏa hoạn
 9. Hands off — Không đụng/sờ vào
 10. Keep away — Tránh xa
 11. Live wire — Cáp điện trần (coi chừng điện giật)
 12. Narrow lane — Làn đường hẹp
 13. No through road –— Không có lối đi
 14. No trespassing!/No admission — Cấm vào
 15. Occupied/Engaged — Có người
 16. One way street — Đường 1 chiều
 17. Pedestrian crossing — Đường cho người đi bộ
 18. Private — Khu vực riêng
 19. Pull — Kéo ra
 20. Push — Đẩy vào
 21. Rail road crossing — Đường ray/tàu hỏa
 22. Road work ahead — Phía trước có đường đang thi công
 23. School Zone — Khu trường học
 24. Slow _ Children at play — Đi chậm lại _ Khu trẻ em vui chơi
 25. Speed limit 14 — Giới hạn tốc độ 14 dặm/giờ
 26. Step down — coi chừng bước xuống bậc thềm
 27. Step up — coi chừng bước lên bậc thềm
 28. Stop — Dừng lại
 29. Vacant — Không có người
 30. Wet paint — Sơn chưa khô

Vũ Long (tổng hợp)Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập