Cụm động từ với TELL

1,168

   

1. Tell apart : phân biệt hai hoặc nhiều vật

Ex: Which twin is Lisa? I can’t tell them apart.
(Ai trong hai đứa trẻ sinh đôi đó là Lisa thế? Tôi không thể phân biệt được chúng).

2. Tell off: rầy la, mắng mỏ

Ex: I told my son off for lying to me about stealing the money.
(Tôi rầy thằng con vì đã nói dối tôi chuyện lấy trộm tiền).

3. Tell from: phân biệt A với B
Ex: How can you tell a fake Vuitton handbag from the real thing?
(Làm sao mà chị có thể phân biệt được chiếc túi hiệu Vuitton thật với chiếc giả vậy?)

4. Tell on: mách tội (xấu ai đó)
Ex: Why did you tell on your brother? He got in trouble from your dad.
(Sao cậu không mách tội em cậu? Nó mắc tội với ba cậu đó).Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập