Mẫu câu dùng để cổ vũ và động viên

5,620

NHỮNG CÂU CỔ VŨ

Khi cấp trên khen và động viên cấp dưới.

1.      You’re coming along well. (Bạn đang làm rất tốt.)
 
2.      Keep up the good work. (Tiếp tục giữ vững phong độ tốt như vậy nhé)
 
3.      That’s a good effort. (Đó là sự cố gắng tuyệt vời.)
 
4.      That’s a real improvement. (Đó là một sự tiến bộ thực sự.)
 
5.      You’re on the right lines. (Bạn đang đi đúng hướng rồi đó.)
 
6.      Keep going. (Tiếp tục cố gắng nhé!)

Khi động viên một người đang tự ti về khả năng của mình.

7.      Come on, you can do it! (Cố lên, bạn làm được mà.)

Khi động viên một người đang cố gắng làm một điều mới mẻ.

8.      Give it your best shot! (Hãy làm bằng hết sức bạn có thể)
 
Khuyên một người đang phân vân trong một việc gì đó.

9.      What have you got to lose? (Bạn còn gì để mất chứ?)

Động viên một người nào đó vừa gặp thất bại. 

10.  If at first you don’t succeed…try and try again. (Nếu lúc đầu bạn chưa thành công, hãy cố gắng và cố gắng lại thử xem.)
 

NHỮNG CÂU ĐỘNG VIÊN

1.      Cheer up! / Chin up! (Vui lên!)
 
2.      Smile! (Cười lên!)
 
=> Câu 1 và 2 dùng để cổ vũ một cách thân mật cho những người bạn thấy có vẻ đang không vui.
 
3.      It’s not the end of the world. (Chưa phải là kết thúc của thế giới mà.)
 
4.      Worse things happen at sea. 
 
=> Câu 3 và 4 là những câu nói thông dụng để an ủi, cổ vũ một người đang cảm thấy rất tệ về một chuyện nào đó. Nhưng bạn phải cẩn thận, chỉ dùng khi chuyện đó không thực sự tệ như người đó nghĩ, còn nếu chuyện đó thực sự là một chuyện xấu thì dùng 2 câu này rất bất lịch sự.


 

5.      Look on the bright side! (Hãy nhìn vào mặt tích cực nào!)
 
6.      Every cloud has a silver lining.
 
=> Câu 5 và 6 động viên người khác hãy lạc quan và nhìn vào mặt tích cực của vấn đề.
 
7.      Practice makes perfect. (Học đi đôi với hành)
 
=> Câu này cổ vũ một người đang cảm thấy khó khăn khi làm việc gì đó hoặc đang bực bội vì không thể làm một việc gì đó.
 
8.      There are plenty more fish in the sea. (Cuộc đời còn gặp nhiều người mà.)
 
=> Câu này dùng để cổ vũ một người vừa chia tay hoặc thất bại trong chuyện tình cảm.
 
9.      Lighten up! (Tươi sáng lên!)
 
10.  There’s no use crying over spilt milk. (Chuyện đã rồi, có khóc lóc cũng chẳng được gì!)
 
=> Câu 9 và 10 ít mang tính đồng cảm hơn mà nghiêng về tính khuyên nhủ một người nào đó hãy vượt qua chuyện buồn bực.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập