MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ THỜI TIẾT

23,202

A:  Hỏi về thời tiết trong ngày, chúng ta sử dụng mẫu câu: 

 • What's the weather like today? (Thời tiết hôm nay như thế nào?)
 • Do you know what the weather will be like tomorrow? (Bạn có biết thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?)
 • Do you know if it's going to rain tomorrow? (Bạn có biết trời có mưa vào ngày mai không?)
 • Did you see the weather forecast? (Anh đã xem dự báo thời tiết chưa?)

Mẫu câu trả lời:

          - It’s + adjective (hot, cold…)

Ví dụ:  

 • It's sunny - Trời nắng
 • It's raining - Trời đang mưa
 • It's hot - Trời nóng
 • It's cold - Trời lạnh
 • It's cloudy -Trời nhiều mây
 • It's windy - Trời nhiều gió
 • It's foggy - Trời có sương mù
 • It's stormy - Trời có bão

B: Từ vựng diễn tả về thời tiết

1. TRỜI QUANG HOẶC NHIỀU MÂY

• Bright: (adjective) nhiều ánh sáng, khi mặt trời chiếu sáng mạnh
• Sunny: (adjective) bầu trời chỉ có mặt trời chiếu sáng, không có mây.
• Clear: (adjective) trời không mây
• Fine: (adjective) không mưa, không mây
• Partially cloudy: (adjective) khi có sự pha trộn của bầu trời xanh và mây
• Cloudy: (adjective) có rất nhiều mây trên bầu trời
• Overcast: (adjective) bầu trời bị bao phủ bởi mây, âm u
• Gloomy: (adjective) với những đám mây đen và ánh sáng mờ nhạt
• Fog (noun)/ foggy (adjective): lớp mây dày ở gần mặt đất, sương mù
• Mist (noun) / misty (adjective): sương mù nhẹ, thường xuất hiện trên biển hoặc gây ra bởi mưa phùn
• Haze (noun) / hazy (adjective): màn sương mỏng, thường gây ra bởi sức nóng.

2. CÁC KIỂU MƯA

• Damp: (adjective) ướt nhẹ (thường xuất hiện sau khi cơn mưa đã dừng)
• Drizzle: (verb/noun) mưa nhẹ với những giọt rất mịn
• Shower: (noun) mưa trong một thời gian ngắn
• Rain: (verb/noun) nước rơi từ những đám mây theo từng giọt
• Downpour: (noun) mưa lớn
• Pour: (verb) có mưa lớn
• It’s raining cats and dogs: thành ngữ chỉ mưa lớn
• Torrential rain: (noun) mưa rất lớn
• Flood: (verb/noun) bị bao phủ bởi nước do mưa quá mức.

3. CÁC KIỂU TUYẾT

• Hail: (verb) khi mưa bị đóng băng và rơi thành từng viên đá nhỏ (hailstones).
• Hailstones: (noun) những viên đá nhỏ rơi từ trên trời
• Snow: (noun/verb) mưa bị đóng băng và rơi từ trên trời dưới dạng bông tuyết mềm
• Snowflake: (noun) một phần riêng lẻ của tuyết rơi
• Sleet: (noun/verb) tuyết rơi hay mưa đá lẫn cùng mưa (thường là có gió)
• Blizard: (noun) cơn bão tuyết nghiêm trọng với sức gió mạnh.

4. CÁC KIỂU GIÓ

• Breeze: một cơn gió thoảng (thường nhẹ hay sảng khoái)
• Blustery: cơn gió mạnh thổi qua
• Windy: gió thổi liên tục.
• Gale: một cơn gió rất mạnh
• Hurricane/cyclone/typhoon: Dạng của bão và mưa lớn kèm lốc xoáy.

C. Một số mẫu câu thông dụng về THỜI TIẾT

 • What a nice day!                 Hôm nay trời đẹp thật:
 • What a beatyful day!            Hôm nay trời đẹp thật:
 • it’s not a very nice day         Hôm nay trời không đẹp lắm
 • what a terrible day!              Hôm nay trời chán quá!
 • what miserable weather!      Thời tiết hôm nay tệ quá!
 • It’s starting to rain                 Trời bắt đầu mưa
 • It’s stopped raining               Trời tạnh mưa rồi
 • It’s pouring with rain              Trời đang mưa to lắm
 • It’s raining cats and dogs      Trời đang mưa như trút nước

 • The weather’s fine                 Trời đẹp
 • The sun’s shinning                Trời đang nắng
 • There’s not a cloud in the sky          Trời không một bóng mây
 • The sky’s overcast                           Trời âm u
 • I’s clearing up                           Trời đang sáng dần
 • The sun’s come out                 Mặt trời đang ló ra
 • The sun’s just gone in              Mặt trời vừa bị che khuất
 • There’s a strong wind              Trời đang có gió mạnh
 • The wind’s dropped                  Gió đã bớt mạnh
 • The sound like thunder             Nghe như có sấm
 • That’s lightning                              Có chớp
 • We had a lot of heavy rain in this morning      Sáng nay trời mưa to rất lâu
 • We haven’t had any rain for a fortnight            Cả nửa tháng nay trời không mưa


2 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập