MẪU CÂU "ĐẶT VÉ" CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ

1,503

HỎI MUA VÉ

 1. Do we need to book? - chúng tôi có cần phải đặt trước không?
 2. What tickets do you have available? - các anh/chị có loại vé nào?
 3. I'd like two tickets, please - tôi muốn mua hai vé
 4. I'd like two tickets for tomorrow night/next Saturday … - tôi muốn mua hai vé cho tối mai/thứ Bảy tuần sau…
 5. I'd like four tickets to see … - tôi muốn mua bốn vé xem …
 6. Les Misérables - vở Những người khốn khổ
 7. I'm sorry, it's fully booked - tôi rất tiếc, đã kín chỗ rồi
 8. Sorry, we've got nothing left - rất tiếc, chúng tôi không còn vé
 9. How much are the tickets? - những vé này bao nhiêu tiền
 10. Is there a discount for students/senior citizens/children/the unemployed…? - có giảm giá cho  sinh viên/người già/trẻ em/người thất nghiệp … không?
 11. Where would you like to sit? - anh/chị muốn ngồi chỗ nào?
 12. Near the front - gần phía trên
 13. Near the back - gần phía dưới
 14. Somewhere in the middle - khu ghế giữa

THANH TOÁN

 1. How would you like to pay? - anh/chị thanh toán bằng gì?
 2. Can I pay by card? - tôi có thể trả bằng thẻ được không?
 3. What's your card number? - số thẻ của anh/chị là gì?
 4. What's the expiry date? - ngày hết hạn của thẻ là bao giờ?
 5. What's the start date? - ngày bắt đầu của thẻ là bao giờ?
 6. What's the security number on the back? - mã số an toàn ở phía sau thẻ là gì?
 7. Please enter your PIN - vui lòng nhập mã PIN
 8. Where do I collect the tickets? - tôi lấy vé ở đâu?
 9. The tickets were very cheap - vé rất rẻ
 10. The tickets were expensive - vé rất đắt

CÁC DÒNG CHỮ BẠN CÓ THỂ GẶP

 1. Ticket office - Quầy bán vé
 2. Box office - Quầy bán vé
 3. Row - Hàng
 4. Seat - Ghế


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập