Những câu nói thông dụng với "Let"

1,460

 1. Let me get back to you: Hãy chờ khi tôi gặp lại anh.
 2. Let me guess: Để tớ đoán xem
 3. Let me put it this way: Hãy để tôi nói như này
 4. Let me see: Để tớ xem nào.
 5. Let it be: Kệ nó đi
 6. Let’s call it a day: Hôm nay tới đây thôi.
 7. Let’s celebrate!: Hãy cùng chúc mừng nào!
 8. Let’s get to the point: Hãy nói vào vấn đề chính.
 9. Let’s get together sometime: Gặp lại sau nhé
 10. Let’s hope for the best: Cùng hi vọng về điều tốt đẹp nhất nhé
 11. Let’s keep in touch: Giữ liên lạc nhé
 12. Let’s make up: Cùng trang điểm nào
 13. Let’s go visit them: Chúng ta đi thăm họ nhé
 14. Let’s talk over dinner: Hãy bàn chuyện này kỹ hơn trong bữa tối
 15. Let’s find out: Cùng tìm hiểu nhé.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập