NHỮNG MẪU CÂU TIẾNG ANH DÙNG TRONG SIÊU THỊ

1,773

Finding and asking for items - Tìm và hỏi đồ cần mua

1, Could you tell me where the ... is?                    anh/chị có thể chỉ cho tôi … ở đâu không?

 • milk                                                     chỗ bày sữa
 • bread counter                                       quầy bánh mì
 • meat section                                        quầy thịt
 • frozen food section                               quầy đông lạnh

2, Are you being served?                                     đã có ai phục vụ anh/chị chưa?

I'd like ...                                                        tôi muốn mua …

 • that piece of cheese                              mẩu pho mát kia
 • a slice of pizza                                      một miếng pizza
 • six slices of ham                                   sáu miếng thịt jăm bông
 • some olives                                           một ít quả ô liu

3, How much would you like?                                anh/chị cần mua bao nhiêu?

 • 300 grams                                             300g
 • half a kilo                                               nửa cân
 • two pounds                                             2 pao (1 pao xấp xỉ bằng 450g)

At the checkout - Tại quầy thanh toán

- That's £32.47                                                        cái đó giá 32.47 bảng

- Could I have a carrier bag, please?                      cho tôi xin một chiếc túi đựng hàng được không?

- Could I have another carrier bag, please?             cho tôi xin một chiếc túi đựng hàng nữa được không?

- Do you need any help packing?                            anh/chị có cần giúp xếp đồ vào túi không?

- Do you have a loyalty card?                                  anh/chị có thẻ khách hàng lâu năm không?

Things you might see - Các dòng chữ bạn có thể gặp

 • Checkout                                                  Quầy thanh toán
 • 8 items or less                                          8 món đồ hoặc ít hơn
 • Basket only                                               Dành riêng để rỏ đựng hàng
 • Cash only                                                 Dành riêng cho thanh toán bằng tiền mặt
 • Best before end                                        Chất lượng đạt tốt nhất trước cuối tháng hoặc cuối năm nào đó
 • Use by                                                      Sử dụng trước ngày nào đó


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập