Những Phrasal Verb gặp thường xuyên (phần 1)

1,898

 • Beat one’s self up: tự trách mình (khi dùng, thay one's self bằng mysel, yourself, himself, herself...)
 • Break down: bị hỏng
 • Break in: đột nhập vào 
 • Break up with sb: chia tay, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó
 • Bring sth up: đề cập chuyện gì đó
 • Bring sb up: nuôi nấng (con cái)
 • Brush up on sth: ôn lại
 • Call for sth: cần cái gì đó; Call for s.o : kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó
 • Carry out: thực hiện (kế hoạch)
 • Catch up with sb: theo kịp ai đó
 • Check in: làm thủ tục vào khách sạn
 • Check out: làm thủ tục ra khách sạn
 • Check sth out: tìm hiểu, khám phá cái gì đó
 • Clean sth up: lau chùi
 • Come across as: có vẻ (chủ ngữ là người)
 • Come off: tróc ra, sút ra
 • Come up against s.th: đối mặt với cái gì đó
 • Come up with: nghĩ ra
 • Cook up a story: bịa đặt ra 1 câu chuyện
 • Cool down: làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là người hoặc vật)
 • Count on sb: tin cậy vào người nào đó
 • Cut down on sth: cắt giảm cái gì đó
 • Cut off: cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính
 • Do away with sth: bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó
 • Do without sth: chấp nhận không có cái gì đó
 • Dress up: ăn mặc đẹp
 • Drop by: ghé qua
 • Drop sb off: thả ai xuống xe


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập