Chandelier - Sia

29,595

image
Lời bài hátLời dịch
Party girls don't get hurt

Những cô nàng tiệc tùng chẳng biết đến đau đớn

Những cô nàng tiệc tùng chẳng biết đến đau đớn
Can't feel anything, when will I learn

Không còn chút cảm giác, khi nào tôi mới biết đây

Không còn chút cảm giác, khi nào tôi mới biết đây
I push it down, push it down

Tôi đặt ly rượu xuống, đặt nó xuống

Tôi đặt ly rượu xuống, đặt nó xuống
I'm the one "for a good time call"

Tôi là người "dành cho những cuộc gọi vui vẻ"

Tôi là người "dành cho những cuộc gọi vui vẻ"
Phone's blowin' up, they're ringin' my doorbell

Điện thoại và chuông đang reo như muốn nổ tung

Điện thoại và chuông đang reo như muốn nổ tung
I feel the love, feel the love

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
1,2,3 1,2,3 drink

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
1,2,3 1,2,3 drink

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
1,2,3 1,2,3 drink

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Throw em back, till I lose count

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm gonna live like tomorrow doesn't exist

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Like it doesn't exist

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm gonna fly like a bird through the night

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Feel my tears as they dry

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I'm holding on for dear life, won't look down won't open my eyes

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Help me, I'm holding on for dear life, won't look down won't open my eyes

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
On for tonight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Sun is up, I'm a mess

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Gotta get out now, gotta run from this

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Here comes the shame, here comes the shame

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
1,2,3 1,2,3 drink

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
1,2,3 1,2,3 drink

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
1,2,3 1,2,3 drink

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Throw em back till I lose count

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm gonna live like tomorrow doesn't exist

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Like it doesn't exist

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm gonna fly like a bird through the night

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Feel my tears as they dry

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I'm holding on for dear life, won't look down won't open my eyes

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Help me, I'm holding on for dear life, won't look down won't open my eyes

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
On for tonight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập