Rather Be - Clean Bandit

29,658

image
Lời bài hátLời dịch
We're a thousand miles from comfort

Chúng ta đã vô cùng tự do tự tại

Chúng ta đã vô cùng tự do tự tại
We have travelled land and sea

Chúng ta đã ngao du từ đất liền cho đến biển khơi

Chúng ta đã ngao du từ đất liền cho đến biển khơi
But as long as you are with me, there's no place I'd rather be

Nhưng miễn là có anh ở bên cạnh em, thì chẳng có nơi nào em thích ở hơn

Nhưng miễn là có anh ở bên cạnh em, thì chẳng có nơi nào em thích ở hơn
I would wait forever, exulted in the scene

Em sẽ đợi chờ mãi mãi, hân hoan trong từng khoảnh khắc

Em sẽ đợi chờ mãi mãi, hân hoan trong từng khoảnh khắc
As long as I am with you, my heart continues to beat

Miễn là em được ở cạnh bên anh, con tim em sẽ tiếp tục đập

Miễn là em được ở cạnh bên anh, con tim em sẽ tiếp tục đập
With every step we take, Kyoto to The Bay

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Strolling so casually

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We're different and the same

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Gave you another name

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Switch up the batteries

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
If you gave me a chance I would take it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's a shot in the dark but I'll make it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Know with all of your heart, you can't shame me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
When I am with you, there's no place I'd rather be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
N-n-n-no, no, no, no place I rather be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
N-n-n-no, no, no, no place I rather be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
N-n-n-no, no, no, no place I rather be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We staked out on a mission to find our inner peace

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Make it everlasting so nothing's incomplete

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's easy being with you, sacred simplicity

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
As long as we're together, there's no place I'd rather be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
With every step we take, Kyoto to The Bay

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Strolling so casually

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We're different and the same

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Gave you another name

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Switch up the batteries

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
If you gave me a chance I would take it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's a shot in the dark but I'll make it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Know with all of your heart, you can't shame me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
When I am with you, there's no place I'd rather be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
N-n-n-no, no, no, no place I rather be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
N-n-n-no, no, no, no place I rather be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
N-n-n-no, no, no, no place I rather be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
If you gave me a chance I would take it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's a shot in the dark but I'll make it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Know with all of your heart, you can't shame me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
When I am with you, there's no place I'd rather be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
N-n-n-no, no, no, no place I rather be

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập