Ngữ pháp - Some & any

78,657

Some & Any
Những đặc điểm chung: 
- Đều có nghĩa là “một vài, một ít” và được dùng để diễn đạt một số lượng không xác định.
- Đều đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ về mặt số lượng.
- Được dùng với danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được.

Những điểm khác biệt: 

 SOME được dùng trong câu khẳng định
Ví dụ:

I’d like some fish.(Tôi muốn ăn một ít cá.)  
There are some loaves of bread on the table.(Có một vài ổ bánh mì ở trên bàn.)
ANY được dùng trong câu phủ định
Ví dụ:
There isn’t any rice left.(Không còn tí gạo nào.)  
There aren’t any vegetables in the fridge.(Không có tí rau củ nào trong tủ lạnh.)
SOME được dùng trong câu hỏi để đưa ra lời mời hay lời yêu cầu
Ví dụ:
Would you like some coffee?(Bạn có muốn uống chút cà phê không?)
Can you buy me some oranges?(Cậu có thể mua giúp tớ vài quả cam được không?)
ANY được dùng trong câu nghi vấn
Ví dụ:
Is there any orange juice in the glass?(Trong cốc có chút nước cam nào không?)
Are there any noodles for dinner?(Bữa tối có tí mì nào không?)


CÁC TỪ/ CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

I’d like some fish.(Tôi muốn ăn một ít cá.)   
There are some loaves of bread on the table.(Có một vài ổ bánh mì ở trên bàn.)  
Would you like some coffee?(Bạn có muốn uống chút cà phê không?)  
Can you buy me some oranges?(Cậu có thể mua giúp tớ vài quả cam được không?)   
There isn’t any rice left.(Không còn tí gạo nào.)   
There aren’t any vegetables in the fridge.(Không có tí rau củ nào trong tủ lạnh.)
Is there any orange juice in the glass?(Trong cốc có chút nước cam nào không?)
Are there any noodles for dinner?(Bữa tối có tí mì nào không?)


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập