[TED] Stanley McChrystal: Listen, learn ... then lead

[TED] Stanley McChrystal: Listen, learn ... then lead
Lắng Nghe, Học Hỏi Rồi Lãnh Đạo

9,152

[TED] WHY DO WE SLEEP ?

[TED] WHY DO WE SLEEP ?
Tại sao chúng ta ngủ?

5,045

[TED] Julian Treasure: 5 ways to listen better

[TED] Julian Treasure: 5 ways to listen better
5 Cách Để Lắng Nghe Tốt Hơn

2,325

[TED] Tan Le: My immigration story

[TED] Tan Le: My immigration story
Câu Chuyện Nhập Cư Của Tôi

2,080

[TED] Bill Gates: How state budgets are breaking US schools

[TED] Bill Gates: How state budgets are breaking US schools
Sự ảnh hưởng của ngân sách nhà nước đến các trường học ở Mỹ

1,919

[TED] Patricia Ryan : Don't Insist on English!

[TED] Patricia Ryan : Don't Insist on English!
Đừng Khăng Khăng Đòi Tiếng Anh!

1,393

[TED] Joshua Walters: On being just crazy enough

[TED] Joshua Walters: On being just crazy enough
Hãy điên cho vừa đủ

1,337

[TED] THE KEY TO SUCCESS ? GRIT

[TED] THE KEY TO SUCCESS ? GRIT
Chìa khóa thành công

1,311

[TED] Andrew Solomon: Love, no matter what

[TED] Andrew Solomon: Love, no matter what
Hãy Yêu, Bất Chấp Tất Cả

1,255

[TED] Matt Cutts: Try something new for 30 days

[TED] Matt Cutts: Try something new for 30 days
Thử Làm Một Điều Mới Trong 30 Ngày

1,224

[TED] AnnMarie Thomas: Hands-on science with squishy circuits

[TED] AnnMarie Thomas: Hands-on science with squishy circuits
Khoa học thực hành với mạch điện mềm

1,112

[TED] Elizabeth Lindsey: Curating humanity's heritage

[TED] Elizabeth Lindsey: Curating humanity's heritage
Quản Lý Di Sản Nhân Loại

1,080

[TED] Sheryl Sandberg: Why we have too few women leaders

[TED] Sheryl Sandberg: Why we have too few women leaders
Tại Sao Chúng Ta Có Quá Ít Phụ Nữ Lãnh Đạo

1,067

[TED] FLY WITH THE JETMAN

[TED] FLY WITH THE JETMAN
Cùng bay với Jetman

1,056

[TED] Simon Sinek: Why good leaders make you feel safe

[TED] Simon Sinek: Why good leaders make you feel safe
Tại Sao Lãnh Đạo Giỏi Khiến Bạn Thấy An Toàn

1,031

[TED] Martin Rees: Is this our final century?

[TED] Martin Rees: Is this our final century?
Đây Có Phải Thế Kỉ Cuối Cùng?

980

[TED] Marco Tempest: The magic of truth and lies

[TED] Marco Tempest: The magic of truth and lies
Ma thuật của sự thật và dối lừa

960

[TED] Arvind Gupta: Turning trash into toys for learning

[TED] Arvind Gupta: Turning trash into toys for learning
Biến Rác Thải Thành Đồ Chơi Học Tập

946


3 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập