[TED] Stanley McChrystal: Listen, learn ... then lead

[TED] Stanley McChrystal: Listen, learn ... then lead
Lắng Nghe, Học Hỏi Rồi Lãnh Đạo

8,947

[TED] WHY DO WE SLEEP ?

[TED] WHY DO WE SLEEP ?
Tại sao chúng ta ngủ?

4,812

[TED] Julian Treasure: 5 ways to listen better

[TED] Julian Treasure: 5 ways to listen better
5 Cách Để Lắng Nghe Tốt Hơn

1,981

[TED] Bill Gates: How state budgets are breaking US schools

[TED] Bill Gates: How state budgets are breaking US schools
Sự ảnh hưởng của ngân sách nhà nước đến các trường học ở Mỹ

1,716

[TED] Tan Le: My immigration story

[TED] Tan Le: My immigration story
Câu Chuyện Nhập Cư Của Tôi

1,668

[TED] Patricia Ryan : Don't Insist on English!

[TED] Patricia Ryan : Don't Insist on English!
Đừng Khăng Khăng Đòi Tiếng Anh!

1,206

[TED] THE KEY TO SUCCESS ? GRIT

[TED] THE KEY TO SUCCESS ? GRIT
Chìa khóa thành công

1,105

[TED] Joshua Walters: On being just crazy enough

[TED] Joshua Walters: On being just crazy enough
Hãy điên cho vừa đủ

1,070

[TED] Andrew Solomon: Love, no matter what

[TED] Andrew Solomon: Love, no matter what
Hãy Yêu, Bất Chấp Tất Cả

944

[TED] AnnMarie Thomas: Hands-on science with squishy circuits

[TED] AnnMarie Thomas: Hands-on science with squishy circuits
Khoa học thực hành với mạch điện mềm

921

[TED] Matt Cutts: Try something new for 30 days

[TED] Matt Cutts: Try something new for 30 days
Thử Làm Một Điều Mới Trong 30 Ngày

872

[TED] Sheryl Sandberg: Why we have too few women leaders

[TED] Sheryl Sandberg: Why we have too few women leaders
Tại Sao Chúng Ta Có Quá Ít Phụ Nữ Lãnh Đạo

847

[TED] Simon Sinek: Why good leaders make you feel safe

[TED] Simon Sinek: Why good leaders make you feel safe
Tại Sao Lãnh Đạo Giỏi Khiến Bạn Thấy An Toàn

824

[TED] Elizabeth Lindsey: Curating humanity's heritage

[TED] Elizabeth Lindsey: Curating humanity's heritage
Quản Lý Di Sản Nhân Loại

824

[TED] Martin Rees: Is this our final century?

[TED] Martin Rees: Is this our final century?
Đây Có Phải Thế Kỉ Cuối Cùng?

773

[TED] Arvind Gupta: Turning trash into toys for learning

[TED] Arvind Gupta: Turning trash into toys for learning
Biến Rác Thải Thành Đồ Chơi Học Tập

760

[TED] Marco Tempest: The magic of truth and lies

[TED] Marco Tempest: The magic of truth and lies
Ma thuật của sự thật và dối lừa

758

[TED] Dan Buettner: How to live to be 100+

[TED] Dan Buettner: How to live to be 100+
Làm Sao Để Sống Lâu Trên 100 Tuổi

730


3 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập