TED video

[TED] Stanley McChrystal: Listen, learn ... then lead

[TED] Stanley McChrystal: Listen, learn ... then lead
Lắng Nghe, Học Hỏi Rồi Lãnh Đạo

9,166

[TED] WHY DO WE SLEEP ?

[TED] WHY DO WE SLEEP ?
Tại sao chúng ta ngủ?

5,058

[TED] Julian Treasure: 5 ways to listen better

[TED] Julian Treasure: 5 ways to listen better
5 Cách Để Lắng Nghe Tốt Hơn

2,336

[TED] Tan Le: My immigration story

[TED] Tan Le: My immigration story
Câu Chuyện Nhập Cư Của Tôi

2,097

[TED] Bill Gates: How state budgets are breaking US schools

[TED] Bill Gates: How state budgets are breaking US schools
Sự ảnh hưởng của ngân sách nhà nước đến các trường học ở Mỹ

1,929

[TED] Patricia Ryan : Don't Insist on English!

[TED] Patricia Ryan : Don't Insist on English!
Đừng Khăng Khăng Đòi Tiếng Anh!

1,406BBC Video

BBC Frozen Planet (Tập 1)

BBC Frozen Planet (Tập 1)
Hành tinh băng giá

2,892

BBC: Life (2009) (Tập 1)

BBC: Life (2009) (Tập 1)
Cuộc sống hoang dã

1,853

BBC Life Story (Tập 3)

BBC Life Story (Tập 3)
Cuộc sống hoang dã

1,720

BBC Frozen Planet (Tập 2)

BBC Frozen Planet (Tập 2)
Hành tinh băng giá

1,399

BBC Planet Dinosaur - Season 1 (Tập 4)

BBC Planet Dinosaur - Season 1 (Tập 4)
Thời đại của khủng long - Tập 4

1,293

BBC Life Story (Tập 1)

BBC Life Story (Tập 1)
Câu chuyện cuộc sống

1,293


9 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập