Be kind whenever possible. It is always possible.

Be kind whenever possible. It is always possible.

Hãy đối xử tốt bất cứ khi nào có thể. Điều này luôn luôn là có thể.

Dalai Lama 1,688


We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

Chúng ta không thể tìm thấy bình an ở thế giới ngoài kia cho đến khi tìm được sự yên bình nội tại trong chính chúng ta.

Dalai Lama 1,4199 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập