Tình yêu


Life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in looking outward together in the same direction.

Life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in looking outward together in the same direction.

Cuộc đời dạy chúng ta rằng tình yêu không phải là nhìn lẫn nhau mà là nhìn về chung một hướng.

Antoine De Saint-Exupery 1,359


Love is an act of endless forgiveness a tender look which becomes a habit. 

Love is an act of endless forgiveness a tender look which becomes a habit. 

Tình yêu là một hành động vị tha vô bờ bến và là nét dịu dàng đã trở nên thân thuộc..

Peter Ustinov 1,108


You can't be wise and in love at the same time.

You can't be wise and in love at the same time.

Ta không thể sáng suốt khi đang yêu. 

Bob Dylan 390


Love is not getting, but giving. 

Love is not getting, but giving. 

Tình yêu không phải là điều ta nhận đuợc mà là những gì ta cho đi. 

Henry Van Dyke 1,652


I love you like my life,do you know why? Because you are my life. . .

I love you like my life,do you know why? Because you are my life. . .

Anh yêu em như yêu cuộc sống của chính mình, em bíêt tại sao ko? Vì em chính là cuộc sống của anh.

Khuyết danh 1,060


To love is to act.

To love is to act.

Yêu là phải thể hiện.

Victor Hugo 541


How come we don't always know when love begins, but we always know when it ends ?

How come we don't always know when love begins, but we always know when it ends ?

Tại sao chúng ta không bao giờ nhận ra tình yêu bắt đầu từ khi nào nhưng chúng ta luôn biết khi tình yêu kết thúc?

Steve Martin 525


Life in common among people who love each other is the ideal of happiness.

Life in common among people who love each other is the ideal of happiness.

Cuộc sống đồng điệu giữa những người yêu nhau là hạnh phúc lý tưởng.

George Sand 382


I looked at your face… my heart jumped all over the place.

I looked at your face… my heart jumped all over the place.

Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.

Khuyết danh 897


Love happens whether you want it to or not. Don’t try to control it!

Love happens whether you want it to or not. Don’t try to control it!

Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng cố điều khiển nó!

Khuyết danh 415


I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand.

I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand.

Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.

Khuyết danh 1,035


Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience.

Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience.

Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

Khuyết danh 884


How can you love another if you don’t love yourself?

How can you love another if you don’t love yourself?

Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình.

Khuyết danh 3,544


To get a woman’s heart, a man must first use his own.

To get a woman’s heart, a man must first use his own.

Để chiếm được trái tim người phụ nữ, người đàn ông đầu tiên phải dùng trái tim của mình.

Khuyết danh 385Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)