My family comes first. Maybe that’s what makes me different from other guys.

852

My family comes first. Maybe that’s what makes me different from other guys.

My family comes first. Maybe that’s what makes me different from other guys.

Gia đình tôi sẽ luôn là đầu tiên. Có lẽ đó là điều làm tôi khác biệt với những chàng trai còn lại.

Tác giả: Bobby Darin (May 14, 1936 – December 20, 1973)

different

different (adj) : khác
/ˈdɪfərənt/


Ví dụ: It's very different to what I'm used to
Nó rất khác với cái mà tôi đã sử dụngBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập