When trouble comes, it’s your family that supports you.

702

When trouble comes, it’s your family that supports you.

When trouble comes, it’s your family that supports you.

Khi khó khăn xuất hiện, gia đình sẽ luôn ủng hộ bạn.

Tác giả: Guy Lafleur  (September 20, 1951)

trouble

trouble (n) : điều lo lắng, điều rắc rối, điều phiền muộn
/'trʌbl/


Ví dụ: Friends should support each other when they are in trouble
Bạn bè nên hỗ trợ lẫn nhau khi họ gặp rắc rối

support

support (v) : ủng hộ, hỗ trợ
/sə´pɔ:t/


Ví dụ: She supported her husband through many difficult times
Cô ấy đã hỗ trợ chồng mình qua nhiều thời điểm khó khănBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập