Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.

838

Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.

Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.

Khi không có gia đình, người đàn ông, sẽ cô đơn một mình trên thế giới này và run rẩy trước cái lạnh.

Tác giả: Andre Maurois (26 July 1885 – 9 October 1967)

tremble

tremble (v) : rung, rung sợ
/'trembl/


Ví dụ: My legs were trembling with fear
Chân tôi rung lên vì sợ hãiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập