A loveless world is a dead world.

468

A loveless world is a dead world.

A loveless world is a dead world.

Thế giới không có tình yêu là thế giới đã chết.

Tác giả: Albert Camus (7 November 1913 – 4 January 1960)

loveless

loveless (adj) : không có tình yêu, thiếu tình yêu
/´lʌvlis/


Ví dụ: a loveless marriage
một cuộc hôn nhân không có tình yêu

dead

dead (adj) : chết (người, vật, cây cối)
/ded/


Ví dụ: He was shot dead by terrorists
Anh ta bị bắn chết bởi những kẻ khủng bốBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)