All glory comes from daring to begin.

1,593

All glory comes from daring to begin.

All glory comes from daring to begin.

Tất cả vinh quang đều đến từ sự dám bắt đầu.

Tác giả: Eugene F Ware (May 29, 1841 - 1911)

glory

glory (n) : sự vinh quang, danh tiếng
/'glɔ:ri/


Ví dụ: I do all the work and he gets all the glory.
Tôi làm tất cả mọi việc và anh ta thì nhận tất cả những vinh quang

begin

begin (v) : bắt đầu
/bi'gin/


Ví dụ: Let's begin at page 9.
Hãy bắt đầu từ trang 9Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập