Don't waste your time on a man/woman, who isn't willing to waste their time on you.

2,081

Don't waste your time on a man/woman, who isn't willing to waste their time on you.

Don't waste your time on a man/woman, who isn't willing to waste their time on you.

Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.

Tác giả: Khuyết danh

waste

waste (v, n) : (v) lãng phí; (n) sự lãng phí; đồ bỏ đi, đồ thải ra, đồ rác rưởi
/weist/

Giải thích: to use more of something than is necessary or useful

Ví dụ: Without a leader, the group members wasted time and energy trying to organize themselves
Thiếu một người lãnh đạo, các thành viên nhóm đã lãng phí thời gian và công sức để cố gắng tự tổ chứcBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)