Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

1,988

Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

Tác giả: Khuyết danh

reason

reason (n) : lý do
/'ri:zn/

Giải thích: a cause or an explanation for something that has happened

Ví dụ: Give me one good reason why I should help you.
Cho tôi một lí do tại sao tôi nên giúp bạn



Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)