Just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have.

1,651

Just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have.

Just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have.

Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ.

Tác giả: Ashish Kumar

mean

mean (v) : nghĩa là, có nghĩa là
/ /mi:n//


Ví dụ: these words mean nothing
Những từ này không có nghĩa gì hết

way

way (n) : cách thức, phương pháp
/wei/


Ví dụ: I hated their way of cooking potatoes
Tôi ghét cách họ nấu khoai tâyBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)