Love will subsist on wonderfully little hope but not altogether without it.

626

Love will subsist on wonderfully little hope but not altogether without it.

Love will subsist on wonderfully little hope but not altogether without it.

Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó.

Tác giả: Walter Scott (15 August 1771 – 21 September 1832)

frown

frown (v) : cau mày, nhăn mặt
/fraun/


Ví dụ: She frowned with concentration.
Cô ta cau mày tập trung

subsist

subsist (v) : tồn tại
/səb´sist/


Ví dụ: The terms of the contract subsist.
điều khoản của hợp đồng vẫn tồn tạiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)