Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

2,238

Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.

Tác giả: Khuyết danh

frown

frown (v) : cau mày, nhăn mặt
/fraun/


Ví dụ: She frowned with concentration.
Cô ta cau mày tập trung

subsist

subsist (v) : tồn tại
/səb´sist/


Ví dụ: The terms of the contract subsist.
điều khoản của hợp đồng vẫn tồn tạiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)