No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry.

2,054

No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry.

No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry.

Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc.

Tác giả: Dwight D Eisenhower ( October 14, 1890 – March 28, 1969)

worth

worth (adj) : đáng, đáng giá, xứng đáng
/wɜrθ/


Ví dụ: Our house is worth about £100 000
Căn nhà chúng tôi đáng giá khoản 100.000 đô

tear

tear (n) : nước mắt, lệ


Ví dụ: A tear rolled down his face.
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh ấyBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)