Start where you are. Use what you have. Do what you can.

1,432

Start where you are. Use what you have. Do what you can.

Start where you are. Use what you have. Do what you can.

Khởi hành ngay nơi ta đứng. Sử dụng những gì ta đang có và làm những gì trong khả năng của mình.

Tác giả: Arthur Ashe (July 10, 1943 – February 6, 1993)

start

start (v) : bắt đầu
/stɑːrt/


Ví dụ: He's just started a new job.
Anh ấy vừa mới bắt đầu một công việc mớiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập