True love always makes a man better, no matter what woman inspires it.

1,054

True love always makes a man better, no matter what woman inspires it.

True love always makes a man better, no matter what woman inspires it.

Tình yêu thực sự luôn luôn làm người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn, dù nó được người phụ nữ nào mang đến.

Tác giả: Alexandre Dumas (24 July 1802 – 5 December 1870)

inspire

inspire (v) : truyền cảm hứng
/ɪnˈspaɪər/


Ví dụ: The actors' enthusiasm inspired the kids.
Sự nhiệt tình của các diễn viên đã truyền cảm hứng cho những đứa trẻBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)